article 721

93

Є можливість впливу на них небезпечних факторів пожежі. Евакуацією також слід вважати самостійне переміщення людей, що відносяться до маломобільних груп населення, здійснюване обслуговуючим персоналом. Евакуація здійснюється по шляхах евакуації через евакуаційні виходи.

Порятунок являє собою вимушене переміщення людей назовні при впливі на них небезпечних факторів пожежі або при виникненні безпосередньої загрози цього впливу. Порятунок здійснюється самостійно, за допомогою пожежних підрозділів або спеціально навченого персоналу, в тому числі з використанням рятувальних засобів, через евакуаційні та аварійні виходи.

Захист людей на шляхах евакуації забезпечується комплексом об’ємно-планувальних, ергономічних, конструктивних, інженерно-технічних та організаційних заходів.

Евакуаційні шляхи в межах приміщення повинні забезпечувати безпечну евакуацію людей через евакуаційні виходи з даного приміщення без урахування застосовуваних в ньому засобів пожежогасіння і протидимного захисту.
За межами приміщень захист шляхів евакуації слід передбачати з умови забезпечення безпечної евакуації людей з урахуванням функціональної пожежної небезпеки приміщень, що виходять на евакуаційний шлях, чисельності евакуйованих, ступеня вогнестійкості і класу конструктивної пожежної небезпеки будівлі, кількості евакуаційних виходів з поверху і з будівлі в цілому.

Пожежна небезпека будівельних матеріалів поверхневих шарів конструкцій (оздоблень і облицювань) в приміщеннях і на шляхах евакуації за межами приміщень повинна обмежуватися в залежності від функціональної пожежної небезпеки приміщення і будівлі з урахуванням інших заходів щодо захисту шляхів евакуації.

Не допускається розміщувати приміщення класу ф5 категорій а і б під приміщеннями, призначеними для одночасного перебування більше 50 чол., а також в підвальних і цокольних поверхах.
У підвальних і цокольних поверхах не допускається розміщувати приміщення класів ф 1.1, ф1.2 і ф1.3.

1.2. Евакуаційні та аварійні виходи

Виходи є евакуаційними, якщо вони ведуть:
А) з приміщень першого поверху назовні:
— безпосередньо;
— через коридор;
— через вестибюль (фойє);
— через сходову клітку;
— через коридор і вестибюль (фойє);
— через коридор і сходову клітку;
Б) з приміщень будь-якого поверху, крім першого:
— безпосередньо в сходову клітку або на сходи 3-го типу;
— в коридор, що веде безпосередньо в сходову клітку або на сходи 3-го типу;
— в хол (фойє), що має вихід безпосередньо в сходову клітку або на сходи 3-го типу;
В) у сусіднє приміщення (крім приміщення класу ф5 категорії а і б) на тому ж поверсі, забезпечене виходами, вказаними в «а» і «б»; вихід в приміщення категорії а або б допускається вважати евакуаційних, якщо він веде з технічного приміщення без постійних робочих місць, призначеного для обслуговування вищевказаного приміщення категорії а чи б.

Виходи з підвальних і цокольних поверхів, які є евакуаційними, як правило, слід передбачати безпосередньо назовні відокремленими від загальних сходових клітин будинку.

Допускається:
— евакуаційні виходи з підвалів передбачати через загальні сходові клітки з відокремленим виходом назовні, відокремленим від іншої частини сходової клітки глухою протипожежною перегородкою 1-го типу;
— евакуаційні виходи з підвальних і цокольних поверхів з приміщеннями категорій в, г і д передбачати в приміщення категорій г, д і в вестибюль, розташовані на першому поверсі будівель класу ф5, при дотриманні вимог 7.23;>
— евакуаційні виходи з фойє, гардеробних, курильних і санітарних вузлів, розміщених в підвальних або цокольних поверхах будівель класів ф2, фз і ф4, передбачати в вестибюль першого поверху по окремих сходах 2-го типу;
— обладнати тамбуром вихід безпосередньо назовні з будівлі, з підвального і цокольного поверхів.

Виходи не є евакуаційними, якщо в їх отворах встановлені розсувні і підйомно-опускні двері і ворота, ворота для залізничного рухомого складу, обертові двері і турнікети. хвіртки в орних воротах можуть вважатися евакуаційними виходами.

Кількість і загальна ширина евакуаційних виходів з приміщень, з поверхів і з будівель визначаються в залежності від максимально можливого числа евакуюються через них людей і гранично допустимої відстані від найбільш віддаленого місця можливого перебування людей (робочого місця) до найближчого евакуаційного виходу.
Частини будівлі різної функціональної пожежної небезпеки, розділені протипожежними перешкодами, повинні бути забезпечені самостійними евакуаційними виходами.

Не менше двох евакуаційних виходів повинні мати:
— приміщення класу ф1. 1, призначені для одночасного перебування більше 10 чол.;
— приміщення підвальних і цокольних поверхів, призначені для одночасного перебування більше 15 чол.; в приміщеннях підвальних і цокольних поверхів, призначених для одночасного перебування від 6 до 15 чол., один го двох виходів допускається передбачати відповідно до вимог 6.20, » г»;
— приміщення, призначені для одночасного перебування більше 50 чол.;
— приміщення класу ф5 категорій а і б з чисельністю працюючих в найбільш численній зміні більше 5 чол., категорії в-більше 25 чол. Або площею більше 1000 м 2 ;
— відкриті етажерки і майданчики в приміщеннях класу ф5, призначені для обслуговування, при площі підлоги ярусу більше 100 м 2 — для приміщень категорій а і б і більше 400 м 2 — для приміщень інших категорій.

Приміщення класу ф1.3 (квартири), розташовані на двох поверхах (рівнях), при висоті розташування верхнього поверху більше 18 м повинні мати евакуаційні виходи з кожного поверху.

Не менше двох евакуаційних виходів повинні мати поверхи будівель:
— ф1.1; ф1.2; ф2.1; ф2.2; фз; ф4;
— ф1.3 при загальній площі квартир на поверсі, а для будівель секційного типу — на поверсі секції-більше 500 м 2 ; при меншій площі (при одному евакуаційному виході з поверху) кожна квартира, розташована на висоті більше 15 м, крім евакуаційного повинна мати аварійний вихід по 6.20;
— ф5 категорій а і б при чисельності працюючих в найбільш численній зміні більше 5 чол., категорії в-25 чол.

Не менше двох евакуаційних виходів повинні мати підвальні і цокольні поверхи при площі більше 300 м 2 або призначені для одночасного перебування більше 15 чол.
Допускається передбачати один евакуаційний вихід з поверхів 2-поверхових будівель класів ф1.2, фз і ф4.3 за умови, що висота розташування поверху не перевищує 6 м, при цьому чисельність людей на поверсі не повинна перевищувати 20 осіб.
Число евакуаційних виходів з поверху має бути не менше двох, якщо на ньому розташовується приміщення, яке повинно мати не менше двох евакуаційних виходів.
Число евакуаційних виходів з будівлі має бути не менше числа евакуаційних виходів з будь-якого поверху будівлі.
При наявності двох евакуаційних виходів і більше вони повинні бути розташовані розосереджено.

При влаштуванні двох евакуаційних виходів кожен з них повинен забезпечувати безпечну евакуацію всіх людей, що знаходяться в приміщенні, на поверсі або в будівлі. При наявності більше двох евакуаційних виходів безпечна евакуація всіх людей, що знаходяться в приміщенні, на поверсі або в будівлі, повинна бути забезпечена всіма евакуаційними виходами, крім кожного одного з них.

Висота евакуаційних виходів у світлі повинна бути не менше 1,9 м, ширина не менше:
— 1,2 м — з приміщень класу ф1.1 при числі евакуюються більше 15 чол., з приміщень і будівель інших класів функціональної пожежної небезпеки, за винятком класу ф1. 3, — більше 50 чол.;
— 0,8 м — у всіх інших випадках.

Ширина зовнішніх дверей сходових кліток у вестибюль повинна бути не менше розрахункової або ширини маршу сходів.
У всіх випадках ширина евакуаційного виходу повинна бути такою, щоб з урахуванням геометрії евакуаційного шляху через отвір або двері можна було безперешкодно пронести носилки з лежачим на них людиною.
Двері евакуаційних виходів та інші двері на шляхах евакуації повинні відкриватися у напрямку виходу з будівлі.

Не нормується напрямок відкривання дверей для:
— приміщень класів ф1. 3 і ф1. 4;
— приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 чол., крім приміщень категорій а і б;
— комор площею не більше 200 м 2 без постійних робочих місць;
— санітарних вузлів;
— виходу на майданчики сходів 3-го типу;
— зовнішніх дверей будівель, розташованих в північній будівельній кліматичній зоні.

Двері евакуаційних виходів з поверхових коридорів, холів, фойє, вестибюлів і сходових клітин не повинні мати запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини без ключа.
Двері сходових кліток, що ведуть в загальні коридори, двері