article 609

84

Необхідності перевірити зубочисткою або дерев’яною паличкою. Ще добре печеться і виходить дуже смачний .

Готовий бісквіт остудити. Дістати з форми, по необхідності розрізати уздовж і т.д. За бажанням в тісто можна додати мак, родзинки, горішки, цукати.

Смачного!

Зосереджені і розподілені навантаження, залишаємо навантаження в точці їх дії.

4. Приймає осі координат.

5. Складаємо рівняння рівноваги:

6.

Сума проекції сил щодо осі повинна дорівнювати нулю:

Звідси визначаємо .

4) звідси визначаємо

Таким чином, ми визначили опорні реакції і , для перевірки результатів можемо, скористатися другим рівнянням:

Є рівноваги щодо осі , значить ми правильно визначили опорні реакції.

Відповідь: і .

Приклад 2.2.

Визначити реакції опор балки (рис. 24.).

1. Відкидаємо зв’язку і замінюємо їх реакціями (рис. 25б.).

2. У разі дії розподіленого навантаження наводимо в зосереджене навантаження (рис. 25б.).

3. Якщо є зосереджені і розподілені навантаження, залишаємо навантаження в точці їх дії.

4. Приймає осі координат.

5. Складаємо рівняння рівноваги:

Сума проекції сил щодо осі повинна дорівнювати нулю:

; _______________

Сума проекції сил відносно осі повинна дорівнювати нулю:

Від другого рівняння не зможемо визначити або .

Складаємо, трете рівняння, сума моментів щодо точки повинна дорівнювати нулю:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

За умовою рівноваги сума моментів щодо будь-якої точки повинна дорівнювати нулю, з цього, складаємо рівняння рівновагу щодо точки . Тобто, сума моментів щодо точки теж повинна дорівнювати нулю.

4) _______________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Таким чином, ми визначаємо опорні реакції і, для перевірки результатів можемо, визначатися другим рівнянням:

З двох сторін рівності повинна вийти однакові числа, тоді буде рівноваги щодо осі . Якщо вийшли однакові числа, значить ми можемо вважати що, правильно визначили опорні реакції. Якщо не виходять, значить ви допустили помилку!

Відповідь: і .

Для вирішення другого завдання контрольної роботи 1 (завдання 11-20) слід виконати наступні дії:

1) вивчити теми 3,4,5.

2) відповісти на контрольні питання за темами 3,4,5.

2) виконати самостійно приклад 2.2.

Схему і дані свого варіанту для другого завдання контрольної роботи 1 візьмете з малюнка 26.