article 723

101

Передбачатися для підвищення безпеки людей при пожежі. Аварійні виходи не враховуються при евакуації в разі пожежі.

4.2.9. У технічних поверхах допускається передбачати евакуаційні виходи висотою не менше 1,8 м.

З технічних поверхів, призначених тільки для прокладки інженерних мереж без розміщення інженерного обладнання, допускається передбачати аварійні виходи через двері розмірами не менше 0,75 x 1,5 м, а також через люки розмірами не менше 0,6 x 0,8 м без влаштування евакуаційних виходів.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

При площі технічного поверху до 300 кв.м допускається передбачати один вихід, а на кожні наступні повні і неповні 2000 кв. М площі слід передбачати ще не менше одного виходу.

У технічних підпіллях ці виходи повинні бути відокремлені від виходів з будівлі і вести безпосередньо назовні.

4.3. Евакуаційні шляхи

4.3.1. У будівлях і спорудах на шляхах евакуації слід передбачати аварійне освітлення відповідно до вимог .

(п. 4.3.1 в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.3.2. У будівлях всіх ступенів вогнестійкості і класів конструктивної пожежної небезпеки, крім будівель v ступеня вогнестійкості і будівель класу с3, на шляхах евакуації не допускається застосовувати матеріали з більш високою пожежною небезпекою, ніж:

Г1, в1, д2, т2 — для обробки стін, стель і заповнення підвісних стель у вестибюлях, сходових клітинах, ліфтових холах;

Г2, в2, д3, т3 або г2, в3, д2, т2 — для обробки стін, стель і заповнення підвісних стель в загальних коридорах, холах і фойє;

Г2, рп2, д2, т2 — для покриттів підлоги у вестибюлях, сходових клітках, ліфтових холах;

В2, рп2, д3, т2 — для покриттів підлоги в загальних коридорах, холах і фойє.

Каркаси підвісних стель в приміщеннях і на шляхах евакуації слід виконувати з негорючих матеріалів.

4.3.3. У коридорах на шляхах евакуації не допускається розміщувати обладнання, яке виступає з площини стін на висоті менше 2 м, газопроводи і трубопроводи з горючими рідинами, а також вбудовані шафи, крім шаф для комунікацій і пожежних кранів.

Коридори довжиною більше 60 м слід розділяти протипожежними перегородками 2-го типу на ділянки, довжина яких визначається по , але не повинна перевищувати 60 м.

При дверях, що відкриваються з приміщень в коридори, за ширину евакуаційного шляху по коридору слід приймати ширину коридору, зменшену:

На половину ширини дверного полотна — при односторонньому розташуванні дверей;

На ширину дверного полотна-при двосторонньому розташуванні дверей;; ця вимога не поширюється на поверхові коридори (холи), що влаштовуються в секціях будівель класу ф1.3 між виходом з квартири і виходом в сходову клітку.

4.3.4. Висота горизонтальних ділянок шляхів евакуації в світлі повинна бути не менше 2 м, ширина горизонтальних ділянок шляхів евакуації і пандусів повинна бути не менше:

0,7 м — для проходів до одиночних робочих місць;

1,0 м — у всіх інших випадках.

У будь-якому випадку евакуаційні шляхи повинні бути такої ширини, щоб з урахуванням їх геометрії по ним можна було безперешкодно пронести носилки з лежачим на них людиною.

У підлозі на шляхах евакуації не допускаються перепади висот менше 45 см і виступи, за винятком порогів в дверних отворах. У місцях перепаду висот слід передбачати сходи з числом ступенів не менше трьох або пандуси з ухилом не більше 1:6.

При висоті сходів більше 45 см слід передбачати огорожі висотою не менше 1,2 м з поручнями.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

На шляхах евакуації не допускається пристрій гвинтових сходів, сходів повністю або частково криволінійних в плані, а також забіжних і криволінійних ступенів, ступенів з різною шириною проступи і різної висоти в межах маршу сходів і сходової клітки.

4.3.5. При влаштуванні проходу до сходових кліток або зовнішніх сходів через плоскі покрівлі (в тому числі і неексплуатовані) або зовнішні відкриті галереї несучі конструкції покриттів і галерей слід проектувати з межею вогнестійкості не менше r(ei) 30 і класом пожежної небезпеки к0. Проходи повинні бути передбачені по ділянках, виконаним з негорючих матеріалів. Ширина проходів повинна бути збільшена вдвічі по відношенню до нормативної.

(п. 4.3.5 введений зміною n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4. Евакуація по сходах і сходових клітках

4.4.1. Ширина маршу сходів, призначеної для евакуації людей, в тому числі розташованої в сходовій клітці, повинна бути не менше розрахункової або не менше ширини будь-якого евакуаційного виходу (двері) на неї, але, не менше:

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

А) 1,35 м — для будівель класу ф1.1;

Б) 1,2 м — для будівель з числом людей, що знаходяться на будь-якому поверсі, крім першого, більше 200 чол.;

В) 0,7 м — для сходів, що ведуть до одиночних робочих місць;

Г) 0,9 м — для всіх інших випадків.

4.4.2. Ухил сходів на шляхах евакуації повинен бути, як правило, не більше 1:1; ширина проступи, як правило, не менше 25 см, а висота ступеня — не більше 22 см.

Ухил відкритих сходів для проходу до одиночних робочих місць допускається збільшувати до 2:1.

Допускається зменшувати ширину проступи криволінійних парадних сходів у вузькій частині до 22 см; ширину проступи сходів, що ведуть тільки до приміщень (крім приміщень класу ф5 категорій а і б) із загальним числом робочих місць не більше 15 чол., — до 12 см.

Сходи 3-го типу слід виконувати з негорючих матеріалів і розміщувати у глухих(без світлових прорізів) частин стін класу пожежної небезпеки не нижче к1 з межею вогнестійкості не нижче rei (ei)30. Ці сходи повинні мати майданчики на рівні евакуаційних виходів, огорожі висотою не менше 1,2 м і розташовуватися на відстані не менше 1 м від площини віконних прорізів.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

Сходи 2-го типу повинні відповідати вимогам, встановленим для маршів і майданчиків сходів в сходових клітинах.

4.4.3. Ширина сходових майданчиків повинна бути не менше ширини маршу, а перед входами в ліфти з орними дверима — не менше суми ширини маршу і половини ширини дверей ліфта, але не менше 1,6 м.

Проміжні майданчики в прямому марші сходи повинні мати довжину не менше 1 м.

Двері, що виходять на сходову клітку, у відкритому положенні не повинні зменшувати необхідну ширину сходових майданчиків і маршів.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4.4. У сходових клітках не допускається розміщувати трубопроводи з горючими газами і рідинами, вбудовані шафи, крім шаф для комунікацій і пожежних кранів, відкрито прокладені електричні кабелі та дроти (за винятком електропроводки для слабкострумових пристроїв) для освітлення коридорів і сходових клітин, передбачати виходи з вантажних ліфтів і вантажних підйомників, а також розміщувати обладнання, яке виступає з площини стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступей і майданчиків сходів.

У будівлях висотою до 28 м включно в звичайних сходових клітинах допускається передбачати сміттєпроводи і приховану електропроводку для освітлення приміщень.

В обсязі звичайних сходових кліток не допускається вбудовувати приміщення будь-якого призначення, крім приміщення охорони.

Під маршами першого, цокольного або підвального поверху допускається розміщення вузлів управління опаленням, водомірних вузлів і електричних ввідно-розподільних пристроїв.

Всередині незадимлюваних сходових клітин допускається передбачати тільки прилади опалення, трубопроводи (стояки) (з негорючих матеріалів) систем водопостачання, каналізації, водяного опалення, розміщені у вбудованих шафах з негорючих матеріалів. Порожнечі при перетині трубопроводами будівельних конструкцій сходових клітин повинні бути заповнені негорючими матеріалами, що не знижують пожежно-технічних характеристик конструкцій.

(в ред. Зміни n 1, затв. Наказом мнс рф від 09.12.2010 n 639)

4.4.5. В обсязі сходових клітин, крім незадимлюваних, допускається розміщувати не більше двох пасажирських ліфтів, що опускаються не нижче першого поверху, з огороджувальними конструкціями ліфтових шахт з негорючих матеріалів з ненормованими межами вогнестійкості.

Ліфтові шахти, що розміщуються поза будівлями, допускається огороджувати конструкціями з негорючих матеріалів з ненормованими межами вогнестійкості.

4.4.6. Сходові клітини повинні мати вихід назовні на прилеглу до будівлі територію безпосередньо або через вестибюль, відокремлений від прилеглих коридорівЖиття їм вдається до 30 років. Родимка на пальці правої руки говорить про те, що жінка має хороші кулінарні здібності. Часто дівчата з такими мітками стають відмінними кухарями, перетворюють хобі в спосіб примноження грошей.

Відрізняються за значенням родимки на мізинці лівої руки і правої. Мітка з лівого боку означає, що вдасться народити щасливих дітей. Тобто невуси на маленькому пальці більше розповідають про долю наступних поколінь. Але ось в особистому житті доведеться зіткнутися з невдачами. Відмітка на лівому мізинці у молодої людини говорить про те, що доведеться пережити кілька розлучень. Багато власників таких відміток проводять старість на самоті.

Жінкам з родимкою на мізинці лівої руки також не щастить в особистому житті. Але така представниця слабкої статі ніколи не залишається самотньою, в старості про неї піклуються люблячі діти.


Мітка на мізинці правої руки розповість про кулінарні здібності

Родимка на правому мізинці говорить про те, що у її володаря є всі шанси створити по-справжньому міцну сім’ю. У таких людей народжуються здорові діти, яким також щастить по життю. Крім того, родимка на мізинці правої руки обіцяє фінансове благополуччя.

Незважаючи на сімейне благополуччя, власники відмітин на мізинцях намагаються завжди бути оточені увагою протилежної статі. У таких людей часто є коханці або коханки.

Родимки на долонях

У цій області відмітини з’являються досить рідко. Люди з таким родимками є дійсно особливими. Про них говорять «не від світу цього». Хлопці та дівчата з відмітинами на долоньці воліють вести відокремлений спосіб життя. Багато з них так ніколи і не знаходять супутника життя, заводять тварин, в старості вмирають від туги і самотності. При цьому живуть такі люди досить довго. Вони практично не мають проблем зі здоров’ям.

Родимка на долоні правої руки говорять про те, що людина відрізняється працьовитістю. У зв’язку з тим, що у таких людей часто немає сім’ї, їм вдається швидко піднятися по кар’єрних сходах.


Відмітини на долоні правої руки можна помітити у працьовитих людей

Родимка на долоні лівої руки може бути помічена у людини, яка дуже близька природі. Такі люди не виносять мегаполісів. Вони вважають за краще проводити час на свіжому повітрі, живуть виключно в приватних будинках. Серед володарів таких відмітин зустрічаються справжні відлюдники.

Мітка між пальцями рук може говорить про те, що людині доводиться зіткнутися з безліччю труднощів, проте їх вдається подолати. Якщо такий невус є у жінки, це може свідчити про те, що їй вдасться вийти заміж за багатого і впливової людини.

Що означають позначки на кистях? родимка на кисті правої руки може свідчити про те, що знайти справжню любов вдасться вже в похилому віці. А ось в молодості власникам таких відмітин зовсім не щастить в любові.

Родимка на зап’ясті, родимка на пальці правої руки, маленькі позначки на руці в області передпліччя – все це новоутворення, які дозволять зрозуміти, як вести себе, щоб прожити життя правильно. Варто розуміти, що будь-які втручання (видалення родимок, кріодеструкція) здатні змінити долю людини в кращу або гіршу сторону.